โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
หมู่ที่ 6 ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์   ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3821 5142
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ และโปรแกรมเสริมพิเศษภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ :    อ่าน 75 ครั้ง