โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
หมู่ที่ 6 ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์   ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3821 5142
ผู้บริหาร

นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานหลัก
บริการพิเศษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/11/2016
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 50037
Page Views 70548

นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาลินี วรรณโกมล
ครู คศ.3

นางสาวบรรจง บุตรชารี

นางอาภาพรรณ มานะคิด
ครู คศ.3

นางสาวสุธัญญา เมรี

นางสาวกัลยาณี คำแก้ว

นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤทัย มาลีหวล

นางสาวสุกานดา ศรีไพโรจน์

นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์